Des de l’equip de Formació Cultural del CC Cotxeres Borrell et donem la benvinguda. Tallers culturals, monogràfics, conferències, activitats gratuïtes i itineraris. Apostem per un contingut actual i de qualitat de la mà de grans professionals, una atenció propera i àgil, i un ventall de formacions que s’adaptin a les teves necessitats. Cada dia pensant en tu.

Tallers Primavera 2024

Inscripcions: A partir de l’18 de març i fins exhaurir places.

Renovacions:  En línia, a través de la plataforma d’inscripcions del 4 al 14 de març
Presencial del 4  al 16 de març

Inici dels Tallers: Setmanes del 8 i 15 d’abril excepte aquells en què s’indiqui una data diferent.

Arts i Benestar!

Us proposem espais enriquidors on l’art, en les seves diferents formes d’expressar-se, ens farà de canal per connectar amb el nostre benestar integral.

Arts plàstiques, dansa, teatre, escriptura o música fusionades amb meditació, ioga o atenció plena, entre altres disciplines; tot de la mà de grans professionals amb formació especialitzada, una llarga trajectòria i sobretot vocació.

Tallers culturals

FILTRA PER FAMILIES
Reset
Reset
Reset

Extracte de la normativa d’inscripcions

S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa. El pagament de les quotes es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, o mitjançant, ingrés a compte bancari. Caldra portar el resguard de l’ingrés per fer efectiva la inscripció en un termini màxim de tres dies.

No s’accepta efectiu.

Cada persona podrà fer, com a màxim, quatre inscripcions. El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú. En cas d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada. El Centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions de les persones usuàries. Per aquest motiu es prega no deixar al Centre cap material de valor, econòmic o emocional. En cas de tenir aquest material, haurà de ser retirat de les sales o del magatzem en finalitzar l’última sessió.
El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a.

Ajuts i descomptes

Ajuts per a Persones  en situació d’atur i amb carnet de discapacitat, residents a Barcelona

L’AJUT ÉS APLICABLE A UN SOL TALLER AL TRIMESTRE.

Les inscripcions per a persones aturades o amb discapacitat seran només presencials.

• Si et trobes en situació d’atur, tens dret a una reducció del 50% en la tarifa del taller.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE HAS DE DUR: informe de vida Laboral o bé còpia del DARDO (Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació), i volant de residència (padró) actualitzat de l’any actual.

  • Amb un grau igual o superior al 75%: descompte del 75%.
    Amb un grau d’entre el 65% i el 74%: descompte del 50%.
    Entre 33% i 64% de discapacitat: descompte del 30%.

DOCUMENTACIÓ QUE HAS DE DUR: fotocòpia de la targeta de reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% i l’original (per a comprovació) i volant de residència (padró) actualitzat de l’any actual.

És imprescindible aportar la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA en el moment de fer la inscripció.

Política de devolucions

Per poder realitzar un taller caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnat inscrit, en cas contrari quedarà anul·lat i la persona tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que aquest disposi de places lliures) en el mateix trimestre o bé la devolució de la quota. L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques. L’import de les activitats anul·lades restarà a disposició de les persones interessades durant el mes següent i és imprescindible la presentació del resguard o factura de la inscripció. En el cas que l’usuari/a no pugui realitzar el taller per causes alienes al Centre Cívic no es podrà retornar l’import abonat, canviar de taller ni guardar la quota per un altre trimestre.