1. Descripció general

Un espai de descoberta i experimentació, des del qual els infants i joves descobreixen les arts escèniques, els processos creatius i l’experimentació artística. On el teatre, la dansa i altres disciplines relacionades esdevenen una eina expressiva, sense abandonar la vessant lúdica.

Cada bloc d’edat té un focus on posar èmfasi perquè el pas pels diferents nivells porti als nens i nenes a poder descobrir eines artístiques i expressives, assolibles en cada edat, alhora que potenciem el coneixement del seu instrument (cos i veu) i de la relació amb el grup. Així, els eixos comuns del treball s’implementen amb punts d’atenció que són alhora tècnics de cada llenguatge però també conductuals i emocionals.

Els grups de Teloners/es i Debutants treballaran amb dos docents de referència: cos i dansa / teatre i veu. Es complementa la oferta formativa amb càpsules específiques. Els grup de Petits/es A i Petits/es B treballen amb una única docent que controla les dues disciplines. Treballem amb un equip docent amb experiència contrastada, que treballa coordinat durant tot el curs. En acabar el curs s’elabora un informe per a les famílies que recull l’evolució del procés d’aprenentatge de cada alumne/a.

No treballem, en termes generals, amb la pressió ni l’objectiu d’un espectacle final, però podem preparar algun material de creació o composició, per compartir-lo amb el públic. Quant a la mostra final, tenim molt present el caràcter progressiu i evolutiu del projecte formatiu de l’escola. També s’obrirà l’activitat a mig curs en format de classe oberta a les famílies.

2. Continguts i objectius principals

 • Treballar a través de jocs teatrals, dinàmiques de moviment i activitats en grup, experimentant amb el propi cos, la imaginació i la sensibilitat artística.
 • Incidir en la cohesió de grup i el treball en equip.
 • Adaptar la feina a cada franja d’edat i a la maduresa de cada grup.
 • Promoure la creativitat, el desenvolupament de les capacitats individuals, la investigació artística i la transformació a través de l’art.
 • Fomentar l’educació en valors i la intel·ligència emocional.
 • Concebre les arts escèniques com a expressió artística global i transversal.

Nivells / Grups

Petits/es Artistes A: de 4 a 6 anys

Petits/es Artistes B: de 6 a 9 anys (1r-3r Primària)

Competències
Evolutives i acumulatives en funció de l’edat i la maduresa del grup i alumne:

 •  Expressar-se davant d’un públic.
 • Treballar en grup i construir material escènic conjunt.
 •  Compartir el propi imaginari i desenvolupar-lo en les activitats de grup.

Objectius

Fomentar i desenvolupar el treball de la dansa i el teatre com a manifestacions escèniques que promouen l’imaginari, la capacitat de joc, el desbloqueig sensorial i emocional, el recolzament i desenvolupament de la intel·ligència emocional i la capacitat de comunicació a través de l’art i també de rebre uns valors culturals i educatius. Treballem amb l’eix bàsic Espai – Cos – Moviment – Imaginació.

Continguts / Metodologia

Reconeixement del propi cos i les seves possibilitats. Qualitats del moviment i joc amb espais reals i de ficció. Adequació del moviment a estímuls, consignes i sensacions. Ritme, espai i lateralitat. Imitació de ritmes i moviments. Jocs de sensibilització i desplegament de l’imaginari i la fantasia. Reconeixement de les pròpies emocions amb el recolzament de contes i cançons populars. Estats del cos, formes i velocitats de desplaçament. Memòria coreogràfica. Exercicis de confiança i cooperació. Improvisacions senzilles. Exploració de la veu (volum, ritme i articulació del so). 

Teloners/es de 10 a 13 anys ( 5è,6è, 1er d’ESO )

Competències

 • Creació en equip combinant disciplines de teatre i dansa.
 • Crear un personatge amb noció clara de caràcter i tipus de comportament.
 • Memòria coreogràfica amb totes les especificitats tècniques i expressives.
 • Expressar emocions i conflictes a través de dansa i teatre.

Objectius
Implementar la consciència global de l’expressió artística. Potenciar i consolidar aspectes de consciència i control corporal. Apareixen especificitats tècniques que són part de l’entrenament d’un artista tant des de la dansa com des del teatre.

Continguts / Metodologia
Dansa contemporània, complementada amb altres estils per treballar la noció de ritme. Percepció, pes, confiança. Creació d’una variació coreogràfica pròpia inspirada en un estil o fusionant diversos estils.

Joc escènic a través de consignes i objectius. Tècnica d’improvisació i l’expressió a través del cos i la veu. Subtext, antecedent, intenció, objectiu, antagonista, fet desencadenant i conflicte. Verbs d’acció i línies de força ens connecten amb el comportament del personatge i ens marquen l’evolució de l’escena. Consciència més completa de la construcció de personatges des de diferents tècniques. Treball amb la veu parlada i cantada. Desbloqueig i investigació de les pròpies possibilitats sonores. Control de la respiració.

 

Creació col·lectiva
Treball de creació col·lectiva, on els alumnes passen pels diversos rols d’intèrpret, dramaturg i director. Fusió de disciplines. Treball en equip. Iniciativa i responsabilitat sobre la creació. Estructura i ritme. 

Càpsules formatives

 • Dansa urbana
 • Màgia

Debutants

Debutants A de 14 a 17 anys (2n , 3r,4 d’ESO i Batxillerat)

Competències

 • Aplicar tècniques concretes al treball creatiu (tècnica de veu, esquema corporal, dramatúrgia, composició coreogràfica, nocions d’espai, volums, objectes, llum)
 • Aprofundir en el treball d’escenes o peces completes amb un recorregut emocional complex.
 • Aprofundir en el treball coreogràfic, tant de solo com coral, amb un equilibri i netedat entre la tècnica del moviment i l’emoció.
 • Proposar temes i formular opinions crítiques respecte el material creat.

Objectius
Seguim consolidant els aprenentatges assolits en els nivells anteriors. Introduïm una visió més completa dels oficis implicats en les arts escèniques, no només els que “pugen a escena”: dramatúrgia, direcció, il·luminació, escenografia, vestuari, caracterització… Compaginem durant tot l’any les sessions de teatre i dansa amb periodicitat setmanal. Prenem consciència de la globalitat de les arts escèniques, vinculant totes les eines a un espectacle final a partir d’una obra dramàtica o literària.

Continguts / Metodologia
Consciència corporal, preparació física i expressió corporal. Complexitat coreogràfica. Consciència, reeducació postural. Variacions d’estil. Eines interpretatives complexes i evolucionades. Consolidació de la base tècnica actoral, improvisació, consciència corporal, escolta, espai, progressió i ritme. Estudi, anàlisi i interpretació del text. Circumstàncies, antecedents, objectius i intencions, verbs d’acció. Realisme i altres gestualitats i registres interpretatius. Construcció de personatges. Veu i dicció. Música i cant. 

El Taller
El curs culmina amb un taller o espectacle final, en el darrer trimestre, treballant a partir d’un material literari o dramàtic concret on vehicular els aprenentatges de tot el curs i aplicar les eines adquirides amb les càpsules específiques.

Càpsules formatives
Càpsules més híbrides i transversals, i que aprofundeixen en altres oficis del món de l’espectacle.

 • Direcció i dramatúrgia
 • Escenografia i vestuari 
 • Il·luminació i so (només Debutants B)