1. Descripció general

Un espai de descoberta i experimentació, des del qual els infants i joves descobreixen les arts escèniques, els processos creatius i l’experimentació artística. On el teatre, la dansa i altres disciplines relacionades esdevenen una eina expressiva, sense abandonar la vessant lúdica.

Cada bloc d’edat té un focus on posar èmfasi perquè el pas pels diferents nivells porti als nens i nenes a poder descobrir eines artístiques i expressives, assolibles en cada edat, alhora que potenciem el coneixement del seu instrument (cos i veu) i de la relació amb el grup. Així, els eixos comuns del treball s’implementen amb punts d’atenció que són alhora tècnics de cada llenguatge però també conductuals i emocionals.

Els grups de Teloners/es i Debutants treballaran amb dos docents de referència: cos i dansa / teatre i veu. Es complementa la oferta formativa amb càpsules específiques. Els grup de Petits/es A i Petits/es B treballen amb una única docent que controla les dues disciplines. Treballem amb un equip docent amb experiència contrastada, que treballa coordinat durant tot el curs. En acabar el curs s’elabora un informe per a les famílies que recull l’evolució del procés d’aprenentatge de cada alumne/a.

No treballem, en termes generals, amb la pressió ni l’objectiu d’un espectacle final, però podem preparar algun material de creació o composició, per compartir-lo amb el públic. Quant a la mostra final, tenim molt present el caràcter progressiu i evolutiu del projecte formatiu de l’escola. També s’obrirà l’activitat a mig curs en format de classe oberta a les famílies.

2. Continguts i objectius principals

  • Treballar a través de jocs teatrals, dinàmiques de moviment i activitats en grup, experimentant amb el propi cos, la imaginació i la sensibilitat artística.
  • Incidir en la cohesió de grup i el treball en equip.
  • Adaptar la feina a cada franja d’edat i a la maduresa de cada grup.
  • Promoure la creativitat, el desenvolupament de les capacitats individuals, la investigació artística i la transformació a través de l’art.
  • Fomentar l’educació en valors i la intel·ligència emocional.
  • Concebre les arts escèniques com a expressió artística global i transversal.