El Laboratori Tísner és un espai de suport que s’ofereix als creadors i creadores en l’àmbit de les arts escèniques, per a desenvolupar els seus projectes artístics.

By loading this video, you agree to the privacy policy of Youtube.

Convocatòries

7à Convocatòria Laboratori Tísner

Notícies Laboratori Tísner