Grups i Tarifes

Per a poder fomentar una experiència i més enriquidora l’Escola d’Arts Escèniques Tísner està dividit per grups d’edat.

Aquesta estructura també ens permet adaptar les activitats i els continguts  a les diferents etapes de desenvolupament artístic i personal.

Petits/es artistes de 4 a 9 anys

La descoberta de les arts escèniques a través del joc

El programa del grup “Petits/es Artistes” està dissenyat per criatures de 4 a 9 anys, amb l’objectiu principal de fomentar la creativitat i les habilitats socials a través de la dansa i el teatre. Exploren el seu cos, la seva veu i la seva imaginació mitjançant jocs i activitats que fomenten el moviment i l’expressió emocional. Aquest programa busca ajudar als més petits/es a créixer i desenvolupar-se de manera divertida i artística.


Petits/es artistes A de 4 a 6 anys
(I3, I4, I5)

Dilluns, 17.30-18.30 h
27.77 € al mes


Petits/es artistes B de 6 a 9 anys
(1er, 2n, 3er i 4t)

Dijous, 17:30-18:30 h
27.77 € al mes


Petits/es artistes C de 6 a 9 anys
(1er, 2n, 3er i 4t)

Dimecres, 17:30-18:30 h
27.77 € al mes

Teloners/es  de 10 a 13 anys

L’inici de la posada d’escena, la continuació de la formació artística

El programa “Teloners/es” està dirigit a persones de 10 a 13 anys , té com a objectiu principal fomentar l’expressió artística global mitjançant la combinació del teatre i la dansa amb técniques més avançades.

Els participants aprenen a crear personatges amb una clara definició de caràcter i comportament, desenvolupen memòria coreogràfica i també aprenen a expressar emocions i conflictes a través de la dansa i el teatre.

Les activitats inclouen dansa contemporània i altres estils per treballar el ritme, jocs escènics, improvisació, i treball amb la veu parlada i cantada.

El programa busca potenciar la consciència i el control corporal, així com desenvolupar habilitats pròpies d’un artista, tant des de la perspectiva de la dansa com de la del teatre.

Al llarg del curs també es treballaran càpsules formatives més híbrides i transversals, i que aprofundeixen en altres oficis del món de l’espectacle. Aquestes càpsules estan dirigides als grups de Teloners/es i Debutants.


Teloners/es de 10 a 13 anys
Dimarts, 17.15-18.45 h
42,22 € al mes

Debutants de 14 A 17 anys Som una companyia!

La Jove Companyia Tísner és un programa destinat a joves de 14 a 17 anys que ofereix una formació completa en les arts escèniques. Els seus objectius inclouen el reforç dels coneixements previs i la introducció de la consciència sobre el treball com a jove companyia d’arts escèniques,

Un programa que presta especial atenció al desenvolupament de les habilitats d’interpretació, dramatúrgia, dansa i cant. Promou la globalitat de les arts escèniques, i el grup treballa en equip durant tot el curs en la creació d’un espectacle basat en una obra dramàtica o literària que integra tot el seu aprenentatge.

Els continguts aborden temes com la consciència corporal, la dansa (incloent danses urbanes, jazz i percussió corporal), la tècnica actoral ( treball amb textos), l’expressió amb el cos i la veu, així com la música i el cant.

L’espectacle final serveix com a culminació del curs, on s’apliquen les habilitats i  coneixements adquirits al llarg de l’any en un projecte escènic concret.


Joves de 14 a 17 anys 

Divendres, 17.30 – 19.30 h
56,29 € al mes

Normativa

CALENDARI
El curs escolar és d’octubre a juny i l’alumne/a, en inscriure-s’hi, té el compromís de cursar-lo complet. Les classes que coincideixen en dia festiu, no es recuperen. Només són recuperables les classes anul•lades per causa del professor o del propi Centre. L’escola no celebra cap dels anomenats “ponts” festius, llevat de comptades ocasions.

INSCRIPCIONS/PREINSCRIPCIONS
Per a poder cursar els estudis de l’Escola Tísner cal fer una inscripció durant el mes de setembre. Per a continuar cursant els estudis a l’Escola en propers cursos l’alumnat haurà de fer efectiva la preinscripció que tindrà lloc a principis de setembre. Malgrat tot, les classes on no hi hagi el nombre d’alumnes suficient, no s’impartiran per baixa rendibilitat.


Un cop que s’obrin les inscripcions per a la resta d’usuaris, el centre té dret a disposar de les places que no s’hagin ocupat. No s’acceptaran noves inscripcions al grup de Debutants i Teloners/es a partir del mes d’abril.
La normativa d’inscripcions serà la mateixa que s’aplica a la resta de cursos i tallers del centre cívic.

Inscripcions obertes fins exhaurir places.

PAGAMENT
Els pagaments s’hauran de fer efectius, mitjançant domiciliació bancària, entre els dies 1 i 5 de cada mes. El cost dels cursos estan calculats en funció del nombre d’hores acadèmiques totals, fraccionats en 9 pagaments d’octubre a juny.
En el cas de rebuts girats per impagament, la despesa de la gestió anirà a càrrec de l’usuari.

BAIXA
En el cas de baixa, cal que es notifiqui al centre per escrit. Per tal que tingui validesa, s’haurà de tramitar amb antelació, abans del dia 20 de cada mes previ a ser efectives. Sota cap concepte, s’efectuaran canvis després d’aquesta data.

L’Escola Petit Tísner admet dos tipus de baixesla baixa temporal, per causes molt justificades: malaltia, lesions, hospitalitzacions… on l’alumne conservarà els privilegis de plaça per poder-se reincorporar. En canvi, si l’estudiant es dóna de baixa de forma definitiva abans de completar la totalitat del curs, perd l’opció de plaça.

L’Escola es reserva el dret d’admissió.


POLÍTICA DE PREVENCIÓ A LA INFÀNCIA

D’acord amb la política de protecció a la infància del centre, cal que els i les menors sempre estiguin acompanyats d’una persona adulta  quan entren al centre; i abans i després de l’activitat o servei al que assisteixen; cal també que l’adult els/les acompanyin fins la sala on es realitza. I també als lavabos si s’escau. Les mares, pares o tutors legals d’infants majors de 10 anys que arriben i marxen sols amb prèvia autorització de les famílies, hauran d’informar-los d’aquestes mesures de prevenció 

D’acord amb la política de protecció a la infància del centre, en el moment que comença l’activitat les professionals es faran càrrec del bon ús d’aquests espais comuns (vestíbuls i lavabos); es garanteix  supervisió i vigilància. Els/les menors no estaran sols/es en cap moment, es faran torns per fer ús dels lavabos en funció de l’edat (abans de començar l’activitat i si cal també es farà mitja part).