Teatre

Superfície: 275 m2

Aforament: 42px (156 pax sense restriccions).

Característiques: Escenari 6 m x 5,25 m x 3 m d’alçada. Magatzem. Platea: 12 cadires fixes, 30 cadires mòbils.  75 cadires fixes, 81 cadires mòbils (sense restriccions), 2 camerinos amb dutxes

Material: Pantalla, projector de vídeo fix i mòbil, equip de so, llums i connexió a internet.

 

>> Escenari i característiques tècniques

El Rider de la Sala Tísner el podeu trobar en els següents idiomes

CATALÀ
CASTELLÀ 
ANGLÉS 

>> Normativa d’ús del teatre