La Sala 1 esta situada a la planta -1 del centre i aquesta està destinada a xerrades o espais per realitzar debats o classes.

Superfície: de 65 a 100 m2

Capacitat màxima recomanada: 30 / 40 

Material: equip de música, taules, cadires, pissarra, projector, pantalla, DVD i 2 microfons de mà

Sala indicada per a conferències. 

S’ha de tenir en compte que la sala té una columna a un lateral, de manera que en un acte amb la sala plena, és possible, que hi hagi angles morts.