Imatge de sala 3
Les sales petites  tenen una superfície: de 25 a 35 m2
Material: Taules, cadires, pissarra, projector, pantalla, TV, DVD.
Situada a la planta -1 del Centre
Sala indicada per a reunions

Articles relacionats

Sala 1
Tallers culturals