Característiques de la sala

Superfície: 275 m²

Aforament: 106px, 1,5 metres de distància (152 px. sense restriccions)

Característiques: Escenari 6 m x 5,25 m x 3 m d’alçada. Magatzem. Platea: 28 cadires fixes, 57 mòbils (75 cadires fixes, 77 cadires mòbils sense restriccions), Piano i 2 camerinos amb dutxes i lavabos.

Material: Pantalla, projector de vídeo fix i mòbil, equip de so, llums i connexió a internet.

>> Normativa d’ús del teatre

El Rider de la Sala Tísner el podeu trobar en els següents idiomes

CATALÀ
CASTELLÀ 
ANGLÈS 

 

Tags:

Articles relacionats

Sala 5
BUTAY TEATRO presenta Bioexilios