La Sala 7 està situada la primera planta del centre

Superfície: 25 m2

Característiques: Terra de rajola

Capacitat màxima recomanada: 12 places

Sala indicada per a reunions

Material:  Taules, cadires, armaris, pissarra. Es pot sol·licitar pantalla i projector

Tags: cessió d'espais, espais