Cessió d’espais

TARIFES DE LES SALES 2023

De les sales disponibles
SalesEntitats sense ànim de lucre
Suport a la creació Acte internActe obert i gratuïtActe obert i de pagament
Espai escènic Tïsner6,24 € hora43,56 € hora56,13 € hora74,78 € hora
Sala 1 (Sala 1 mitjana)4,37 € hora26,20 € hora26,20 € hora26,20 € hora
Sala 5 (Sala mitjana)4,37 € hora26,20 € hora26,20 € hora26,20 € hora
Sala 8 (Sala mitjana)4,37 € hora18,76 € hora18,76 € hora18,76 € hora
Sala 9 (Sala mitjana)4,37 € hora18,76 € hora18,76 € hora18,76 € hora
Sales Petites 3,74 € hora11,23 € hora11,23 € hora11,23 € hora
De les sales disponibles
SalesParticulars i empreses
Suport a la creació Qualsevol acte
Espai escènic Tïsner12,48 € hora84,70 € hora
Sala 1 (Sala 1 mitjana)8,73 € hora62,38 € hora
Sala 5 (Sala mitjana)8,73 € hora62,38 € hora
Sala 8 (Sala mitjana)8,73 € hora43,56 € hora
Sala 9 (Sala mitjana)8,73 € hora43,56 € hora
Sales Petites 7,49 € hora31,18 € hora

DESCOMPTES

  • Cessions de mitja jornada (5 hores) – 15% descompte preu/hora
  • Cessions d’una jornada completa (A partir de 6 hores) – 25% de descompte preu/hora
  • S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora, per a cessions de més de 5 sessions/jornades destinades a suport a la creació.

TARIFES PERSONAL

Tipus de personalPreu
Personal suport - diürn
18,26€
Personal suport - nocturn i cap setmana
26,26€
Tècnic diürn
42,96 €
Tècnic nocturn/cap setmana
50,31 €
Els preus s'expressen per hora i sempre es comptabilitzaran per hores senceres.

ALTRES PRESTACIONS

Altres prestacionsPreu
Piano mitja cua - lloguer normal
122,54 €
Piano mitja cua - lloguer escoles de música
60,68 €
Els preus van per jornada