Cessió d’espais

TARIFES DE LES SALES 2024

De les sales disponibles
SalesEntitats sense ànim de lucre
Suport a la creació Acte internActe obert i gratuïtActe obert i de pagament
Espai escènic Tïsner6,40 € hora44,65 € hora57,54 € hora76,65€ hora
Sala 1 (Sala 1 mitjana)4,48 € hora26,85 € hora26,85 € hora26,85 € hora
Sala 5 (Sala mitjana)4,48 € hora26,85 € hora26,85 € hora26,85 € hora
Sala 8 (Sala mitjana)4,48 € hora19,22 € hora19,22 € hora19,22 € hora
Sala 9 (Sala mitjana)4,48 € hora19,22 € hora19,22 € hora19,22 € hora
Sales Petites 3,84 € hora11,51 € hora11,51 € hora11,51 € hora
De les sales disponibles
SalesParticulars i empreses
Suport a la creació Qualsevol acte
Espai escènic Tïsner12,79 € hora89,51 € hora
Sala 1 (Sala 1 mitjana)8,95 € hora63,93 € hora
Sala 5 (Sala mitjana)8,95 € hora63,93 € hora
Sala 8 (Sala mitjana)8,95 € hora44,65 € hora
Sala 9 (Sala mitjana)8,95 € hora44,65 € hora
Sales Petites 7,67 € hora31,96 € hora

DESCOMPTES

  • Cessions de mitja jornada (5 hores) – 15% descompte preu/hora
  • Cessions d’una jornada completa (A partir de 6 hores) – 25% de descompte preu/hora
  • S’aplicarà un 25 % de descompte sobre el preu hora, per a cessions de més de 5 sessions/jornades destinades a suport a la creació.

TARIFES PERSONAL

Tipus de personalPreu
Personal suport - diürn
22,65€
Personal suport - nocturn i cap setmana
26,92€
Tècnic so i llums -diürn
44,03 €
Tècnic so i llums nocturn/cap setmana
51,57 €
Els preus s'expressen per hora i sempre es comptabilitzaran per hores senceres.

ALTRES PRESTACIONS

Altres prestacionsPreu
Il·luminació fixa26,92 €
Piano mitja cua - lloguer normal
125,60 €
Piano mitja cua - lloguer escoles de música
62,60 €
Els preus van per jornada