7a Convocatòria Laboratori d’Arts Escèniques Tísner

La 7a convocatòria del Laboratori d’Arts Escèniques Tísner va dirigida a les diferents persones creadores vinculades al sector de les arts escèniques; que tinguin un projecte desenvolupat però no estrenat.

Constarà de tres premis econòmics que es complementaran amb altres suports a la creació com poden ser: sales d’assaig, suport tècnic o de formació. 

L’objectiu és fer un pas més i arribar més lluny en el suport a la producció de projectes artístics. Els projectes guanyadors formaran part de la programació estable del centre, del cicle del Centre Cívic Cotxeres Borrell, Cotxeres Escena. 

Es tindran en especial consideració aquells projectes que tinguin en compte una perspectiva inclusiva: gènere, interculturalitat i accessibilitat.

Objectius

L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a la creació i producció de projectes escènics i esdevenir una plataforma per accedir a circuits del sector professional (festivals, sales…).

Participants

Podran participar-hi companyies i artistes que treballin en l’àmbit de les arts escèniques. Cada persona o col·lectiu podrà presentar més d’una proposta.

Característiques dels projectes

S’admetran projectes de qualsevol de les disciplines artístiques que engloben les arts escèniques: teatre i totes les seves variants, dansa, mim, clown, multidisciplinar, etc. Els projectes han d’estar desenvolupats però no estrenats. La selecció es farà amb criteris de qualitat tècnica, segons la documentació presentada, viabilitat i adequació a la línia de treball del centre. Els projectes hauran de ser produïts per ser exhibits al teatre o sales del centre. Caldrà doncs tenir en compte les característiques dels espais.

Presentació dels projectes

Les propostes hauran d’incloure la següent documentació:

  • Fitxa de la convocatòria degudament emplena
  • Material audiovisual en el cas que tingueu o de treballs anteriors on participeu (incloure links a la fitxa)
  • Currículum de l’artista o companyia
  • Pressupost i calendari degudament emplenat
  • Qualsevol altra documentació que es consideri adient i que ajudi a la comprensió del projecte.

Els projectes s’hauran de presentar per correu electrònic (programacio@cotxeresborrell.net) de l’1 de febrer al 31 de març del 2024

Selecció

Un jurat, format per professionals relacionats amb les arts escèniques i la gestió cultural, escollirà les propostes guanyadores. L’organització podrà convocar als participants a una entrevista prèvia a la selecció amb la finalitat d’obtenir informació més detallada dels projectes.

Javier Cuevas Caravaca

Director artístic de la Caldera Centre de Creació de Dansa.
Marion Betriu

Marion Betriu

directora artística TNT

Andreu Rami

impulsor de l’Espai Texas

Premis

La proposta guanyadora rebrà la quantitat de 1.200 €, la finalista 800 € i el premi del jurat 500 € per destinar al desenvolupament i producció del projecte. Aquest import estarà subjecte a les retencions fiscals corresponents. L’organització assignarà una persona responsable del seguiment del desenvolupament i producció dels projectes escènics L’exhibició del projectes premiats tindrà lloc en la temporada teatral de Cotxeres a Escena 2022-2023, d’acord amb les condicions habituals de la programació estable del centre. L’organització es reserva el dret de seleccionar més d’un projecte, així com de considerar el premi desert.

Cronologia del procés

Bases i condicions

La participació en aquesta convocatòria implica el coneixement i la plena acceptació de les seves bases i condicions. L’organització resoldrà unilateralment qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases