Inscripcions i normativa

HORARIS I PREUS

• Petits artistes A de 4 a 6 anys
Dilluns, 17.30-18.30 h
26.25 € al mes

• Petits artistes B de 6 a 9 anys (1er, 2n i 3er)
Dijous, 17:30-18:30 h
26.25 € al mes

• Teloners de 9 a 12 anys (4rt, 5è i 6è)
Dimarts, 17.20-18.50 h
39,90 € al mes

• Debutants de 12 a 17 anys
Dimecres, 17.30 - 19.30 h
53,20 € al mes

Inscripcions OBERTES durant tot el curs

-Classes obertes a partir del 11 de juny

SORTIDES A TEATRES DE LA CIUTAT

Els grups de petits artistes tindran la possibilitat de veure dos espectacles de teatre i dansa a l'Espai Escènic Tísner ( en el mateix centre).
Els grups de teloners i debutants realitzaran dues sortides a teatres de la ciutat de gènere teatral i dansa.

Aquestes sortides estan incloses dins de la quota mensual

SORTIDES TEATRE 2016/2017

 

Els alumnes de l'escola ja tenen les seves visites programades, el grup teloners i debutants sortiran al Teatre Lliure i SAT (ESPAI DANSAT) i els més petits a l'Espai Escènic Tísner (en el mateix centre).

Les sortides als teatres estan pensades per a apropar les arts escèniques als nostres alumnes, per aquest motiu estan incloses dins la quota mensual, amb l'objectiu d'ampliar la seva experiència i posar-los en contacte amb el món del teatre i la dansa.

FEU CLIC! PER VEURE LES SORTIDES

 

NORMATIVA

CALENDARI
El curs escolar és d’octubre a juny i l’alumne/a, en inscriure-s’hi, té el compromís de cursar-lo complet. Les classes que coincideixen en dia festiu, no es recuperen. Només són recuperables les classes anul•lades per causa del professor o del propi Centre. L’escola no celebra cap dels anomenats “ponts” festius, llevat de comptades ocasions.

INSCRIPCIONS/PREINSCRIPCIONS
Per a poder cursar els estudis de l’Escola Petit Tísner cal fer una inscripció durant el mes de setembre. Per a continuar cursant els estudis a l’Escola en propers cursos l’alumnat haurà de fer efectiva la preinscripció que tindrà lloc a principis de setembre. Malgrat tot, les classes on no hi hagi el nombre d’alumnes suficient, no s’impartiran per baixa rendibilitat.
Un cop que s’obrin les inscripcions per a la resta d’usuaris, el centre té dret a disposar de les places que no s’hagin ocupat. No s’acceptaran noves inscripcions a partir del segon quadrimestre (febrer).
La normativa d’inscripcions serà la mateixa que s’aplica a la resta de cursos i tallers del centre cívic.

PAGAMENT
Els pagaments s’hauran de fer efectius, mitjançant domiciliació bancària, entre els dies 1 i 5 de cada mes. El cost dels cursos estan calculats en funció del nombre d’hores acadèmiques totals, fraccionats en 9 pagaments d’octubre a juny.
En el cas de rebuts girats per impagament, la despesa de la gestió anirà a càrrec de l’usuari.

BAIXA
En el cas de baixa, cal que es notifiqui al centre per escrit. Per tal que tingui validesa, s’haurà de tramitar amb antelació, abans del dia 20 de cada mes previ a ser efectives. Sota cap concepte, s’efectuaran canvis després d’aquesta data.
L’Escola Petit Tísner admet dos tipus de baixes: la baixa temporal, per causes molt justificades: malaltia, lesions, hospitalitzacions… on l’alumne conservarà els privilegis de plaça per poder-se reincorporar. En canvi, si l’estudiant es dóna de baixa de forma definitiva abans de completar la totalitat del curs, perd l’opció de plaça.

L’Escola es reserva el dret d’admissió.