20′ ESCENARI OBERT

20' ESCENARI OBERT: PRESENTACIÓ D’UNA ESCENALES COMPANYIES GUANYADORES DE LA CONVOCATÒRIA 20' ESCENARI OBERT SÓN: 

Cia. Aní Grup: Julia Matas i Adri Mascort amb el projecte "Autoretat" . Dansa Contemporània.
Cia. Maria la Culpa:  Marisol Robertson Cortés i Daniela Jacques Aviñó amb el projecte "Enfermeras" Teatre de tex
Cia. Pilar Rodriguez CatónPilar Rodriguez Catón amb el projecte “Breast Ripper”.Dansa Contemporània/ teatre físic
Cia. Liquidación por Derribo: Maribel Martin, Àngel López, Eva Caila amb el projecte"Mamas". Teatre: comèdia/drama

♦ PARTICIPA

Poden accedir tots els i les artistes i companyies que treballin les arts escèniques. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a la creació emergent.

Les companyies seleccionades podran fer us de les sales d’assaig durant 3 mesos, amb la finalitat de preparar una escena de màxim 20’. Les escenes es presentaran dins de la programació del centre, amb un total de 4 escenes en un mateix dia.

Aquest cicle és una plataforma oberta i participativa on la companyia o artista podrà oferir al públic 20’ de la seva proposta i el públic, d’una manera pro-activa, farà de jurat i les podrà votar.

La proposta seleccionada pel públic accedirà a 3 mesos d’assaig a les sales polivalents, 6 h de suport tècnic, suport en difusió i comunicació amb la finalitat d’exhibir el seu projecte sencer dins

♦ PRESENTACIÓ DELS PROJECTES:

S’admetran projectes de qualsevol disciplina artística que englobi les arts escèniques.

♦ LES PROPOSTES HAN D’INCLOURE LA SEGÜENT
DOCUMENTACIÓ:

  • Fitxa de la convocatòria degudament emplenada.
  • Descripció del projecte.
  • Material gràfic i/o audiovisual representatiu del projecte que desenvoluparà
  • Currículum de l’artista o companyia
  • Material audiovisual de treballs realitzats amb anterioritat . En el cas que sigui teatre, sense música de fons per no desvirtuar la interpretació dels artistes
  • Qualsevol documentació que es consideri adient i que ajudi a la comprensió del projecte.

Els projectes s’han d’enviar a:
programacio@cotxeresborrell.net

♦ SELECCIÓ

La selecció dels projectes estarà a càrrec de l’equip de professionals del centre, s’hauran de presentar a partir del 10 d’octubre fins l’ 1 de novembre Es publicaran els resultats el 13 de novembre. Inici dels assajos el 15 de novembre.
Presentació de l’escena març 2018.

DESCARREGA LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA