En motiu del Dia de la Terra 2020

Què podem fer protegir la biodiversitat i frenar el canvi climàtic?

Quan es tracta de respondre davant la crisi climàtica necessitem que cadascú faci el que pugui, tan si és molt com si és menys, de vegades o sempre, cada dia o de tant en tant. Tot el que fem importa, totes podem treballar en les solucions que necessitem, ja sigui a nivell casolà, de comunitat o nacional.

  • A casa: Hi ha molts hàbits que podem tenir a casa i que donen una resposta efectiva davant el canvi climàtic. Us deixem algunes idees aquí.
  • Comunitat: A nivell de barri, hi ha iniciatives per respondre al canvi climàtic. Sobre emissions C02, horts urbans, etc. A l’Aula ambiental de La Sagrada Família podem trobar informació i recursos sobre iniciatives d’economia circular, entre d’altres. També podem estar al corrent del que passa a nivell ciutat a través de l’Ajuntament de Barcelona.
  • A nivell nacional: Hi ha moltes iniciatives estatals sobre fauna, flora, emissions, forestals, etc. La confederació ecologistasenacción.org “realitza campanyes de sensibilització, denúncies públiques o legals contra aquelles actuacions que malmeten el mediambient, i, alhora, elabora alternatives concretes i viables en cada àmbit en el que desenvolupa la seva activitat”.
  • A nivell internacional: Hi ha reaccions internacionals o respostes individuals a solucions internacionals en relació a la crisi climàtica? Podem fer moltes coses, quantes més opcions tinguem, més diversa i resilient serà la nostra resposta col·lectiva.

Un consell d’Aula Ambiental per cuidar els ocells des de casa

També adjuntem el MANIFEST D’ACCIÓ GLOBAL PEL CLIMA 

Articles relacionats

Inspiracions per Sant Jordi
Barcelona Districte Cultural des de casa

Article Destacat