Recursos lingüístics i llenguatge inclusiu

Data d’inici
14, juny 2023
Dia de la setmana
Dimecres
Hora d’inici
10:30
Hora final
Preu

Mostra representativa de les eines i recursos disponibles actualment a la xarxa i que faciliten la resolució de dubtes i permeten incorporar l’ús del català o millorar la qualitat lingüística en les comunicacions escrites i orals. Analitzarem, amb més detall, aquelles eines que permeten resoldre les situacions de llenguatge discriminatori en textos escrits i orals.

A càrrec del Consorci per a la Normalització Lingüística

Taller gratuït

Comparteix el taller!