Últimes dinàmiques de monòleg amb en Jaume García Arija.

Articles relacionats

Fusió de swing i Broadway Jazz
Dijous de monòlegs II

Article Destacat