Expressió

Introducció al compàs flamenc

Ens introduïm al compàs flamenc mitjançant les palmes i l’acompanyament ‘a palo seco’ desenvoluparem l’escolta, la connexió corporal, sentint com respira el ritme per obtenir un enteniment viu dels palos flamencos i la seva expressió.

Amb Trinidad Colomar