Sol·licitud de cessió d’espais

  Dades entitat/grup/empresa

  Dades sobre l'activitat

  Acte obert al públic o intern

  Acte gratuït

  Dia i hora de l'activitat

  Hora de muntatge

  Inici d'activitat
  ]

  Final d'activitat

  Hora de desmuntatge

  Espais sol·licitats

  Selecciona la Sala

  Material


  Personal


  Abans de l'inici de l'activitat s'haura de complimentar la declaració de responsabilitat

  Un cop s'accepti el pressupost s'haurà d'enviar DNI o CIF corresponent

  Menú