Mesures de prevenció

El centre seguirà les mesures de prevenció i seguretat que en cada moment s’estableixin.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual,   i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari .  Aquesta variació no suposarà que l’activitat es consideri cancel·lada o suspesa.


A continuació, us donem les indicacions necessàries  que s’han de tenir en compte per poder realitzar les activitats presencials amb la màxima seguretat durant els dies que vingueu al centre.

  • En cas de que el vostre fill/a presenti alguna simptomatologia relacionada amb la Covid-19, si està en quarantena o ha tingut contate amb alguna persona que hagi donat positiu en COVID’19, si us plau, no us desplaceu al centre.

 

  • L’hora d’arribada al centre haurà de ser 5 minuts abans de l’inici de la classe, no abans.

 

  • És imprescindible l’ús de mascareta en tots els espais del centre en tot moment, inclús a l’aula mentre s’està realitzant la classe.

 

  • Un cop al centre us haureu de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic amb els dispensadors que trobareu a l’entrada.

 

  • Heu de seguir les fletxes de sentit únic per accedir a l’aula

 

  • Recomanem fer servir l’ascensor només en cas de mobilitat reduïda. El podrá fer servir només una sola persona per trajecte. En el cas de menors, amb un sol acompanyant

 

  • Quan el vostre fill/a acabi la classe us demanem que sortiu del centre el més aviat possible  per evitar aglomeracions i que ho feu seguint els itineraris indicats.

 

  • No es pot accedir a la sala amb sabates de carrer, hi ha un espai reservat a l’aula per deixar-les.

 

  • En cas de necessitar material per les classes, cada alumne haurà de portar el seu. No es pot compartir cap tipus de material.

 

  • En el cas de que els vostres fills/es vinguin al centre sols/es preguem que els hi feu arribar aquesta información.

Us agraïm molt la vostra col·laboració, i la vostra comprensió ja que, per poder realitzar les activitats presencials amb totes les garanties, hem de ser responsables respectant  totes les mesures.