INSCRIPCIONS

INICI DE TALLERS: Setmana del 28 de setembre de 2020.

Renovacions pels tallers de tardor de l’1 al 6 de setembre.

Inscripcions pels tallers de tardor del 7 al 23 de setembre.

Horaris
De dilluns a divendres de 9 a 21 h.
Els dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.
PROGRAMACIÓ DE TALLERS CULTURALS.


Clica al següent enllaç per accedir al portal d’inscripcions. Es recomana fer servir el cercador Internet Explorer. 
https://inscripcions.cotxeresborrell.net/ccivic/

 

El pagament de les quotes es pot fer amb targeta de crèdit o dèbit, o mitjançant ingrés a compte bancari. Caldrà portar el resguard de l’ingrés per fer efectiva la inscripció en un termini màxim de tres dies.

No s’accepta efectiu.

L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques. En el cas que l’usuari/a no pugui realitzar el taller per causes alienes al Centre Cívic no es retornarà l’import abonat, no es podrà canviar de taller ni es guardarà la quota.

 * Tallers amb plus de material.

 

INICI DELS TALLERS:

Setmana del 28 de setembre de 2020.

Excepte aquells en què s’indiqui una data diferent

 


PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ ALS TALLERS


  • S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa. El pagament de les quotes es pot fer amb targeta de crèdit o dèbit, o mitjançant ingrés a compte bancari. Caldrà portar el resguard de l’ ingrés per fer efectiva la inscripció en un termini màxim de tres dies.
    NO S’ACCEPTA EFECTIU.
  • Cada usuari/a podrà fer, com a màxim, quatre inscripcions.
  • Per poder realitzar un taller caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits, en cas contrari quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) en el mateix trimestre o bé la devolució de la quota.
  • L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques. L’import de les activitats anul·lades restarà a disposició dels interessats durant el mes següent i és imprescindible la presentació del resguard o factura de la inscripció.
  • En el cas que l’usuari/a no pugui realitzar el taller per causes alienes al Centre Cívic no es podrà retornar l’import abonat ni guardar la quota per un altre trimestre.
  • El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú. En cas d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada.
  • El Centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris/es. Per aquest motiu es prega no deixar al Centre cap material de valor, econòmic ni emocional. En cas de tenir material, haurà de ser retirat de les sales o del magatzem en finalitzar l’última sessió.
  • El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a i s’abonarà el primer dia del taller.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS:


Per poder realitzar un taller caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnes inscrits, en cas contrari quedarà anul·lat i l’alumne tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que en aquest hi hagi places lliures) en el mateix trimestre o bé la devolució de la quota.

L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques. L’import de les activitats anul·lades restarà a disposició dels interessats durant el mes següent i és imprescindible la presentació del resguard o factura de la inscripció.

En el cas que l’usuari/a no pugui realitzar el taller per causes alienes al Centre Cívic no es podrà retornar l’import abonat ni guardar la quota per un altre trimestre.