Inscripcions als tallers d’hivern

INICI DE TALLERS: Setmana del 17 de gener de 2022
Renovacions del 22 de novembre al 12 de desembre
Inscripcions
a partir del 13 de desembre
Horaris
De dilluns a divendres de 9 a 21 h

Extracte de la normativa d’inscripcions

S’entén formalitzada la inscripció quan s’hagi acreditat el pagament de la mateixa. El pagament de les quotes es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, o mitjançant, ingrés a compte bancari. Caldra portar el resguard de l’ingrés per fer efectiva la inscripció en un termini màxim de tres dies.

No s’accepta efectiu.

Cada persona podrà fer, com a màxim, quatre inscripcions. El Centre es reserva el dret de canviar el professorat, l’hora, dia o ubicació de l’activitat en cas que ho consideri oportú. En cas d’anul·lar alguna sessió, aquesta serà recuperada. El Centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions de les persones usuàries. Per aquest motiu es prega no deixar al Centre cap material de valor, econòmic o emocional. En cas de tenir aquest material, haurà de ser retirat de les sales o del magatzem en finalitzar l’última sessió.
El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a.

Informació important

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.

Política de devolucions

Per poder realitzar un taller caldrà que aquest tingui un mínim d’alumnat inscrit, en cas contrari quedarà anul·lat i la persona tindrà l’opció d’apuntar-se en un altre curs (sempre que aquest disposi de places lliures) en el mateix trimestre o bé la devolució de la quota. L’import de la inscripció només serà retornat si l’organització anul·la el taller per no arribar al mínim de places establertes o per altres raons tècniques. L’import de les activitats anul·lades restarà a disposició de les persones interessades durant el mes següent i és imprescindible la presentació del resguard o factura de la inscripció. En el cas que l’usuari/a no pugui realitzar el taller per causes alienes al Centre Cívic no es podrà retornar l’import abonat, canviar de taller ni guardar la quota per un altre trimestre.

Menú