Inscripcions i Normativa

Inscripcions

Inici del trimestre: setmana del 9 de gener

Inscripcions obertes fins exhaurir places

Programació Escola d'Arts Escèniques Tísner 2022-23

Grups i Tarifes

Petits/es artistes de 4 a 9 anys

Els professionals fomenten a través de la dansa i el teatre el desenvolupament de l’imaginari, les capacitats expressives i la intel·ligència emocional.

Petits/es artistes A de 4 a 6 anys
Dilluns, 17.30-18.30 h
27.23 € al mes

Petits/es artistes B de 6 a 9 anys (1er, 2n, 3er i 4t)
Dijous, 17:30-18:30 h
27.23 € al mes

Petits/es artistes C de 6 a 9 anys (1er, 2n, 3er i 4t)
Dimecres, 17:30-18:30 h
27.23 € al mes

Teloners/es A  de 10 a 13 anys

Inici de la formació artística. Apareixen per primer cop disciplines i especificitats tècniques que són part de l’entrenament d’un artista tant des de la dansa com des del teatre. Es complementarà la formació amb càpsules formatives impartides per diferents especialistes.

Teloners/es de 10 a 13 anys ( 5è,6è, 1er d’ESO )
Dimarts, 17.15-18.45 h
41,39 € al mes

Debutants de 14 A 17 anys

La formació artística es segueix treballant i desperta interès vocacional. Seguim enriquint la formació amb càpsules específiques, més avançades i transversals. S’entrarà en contacte amb la creativitat artística dirigits per professionals de les arts escèniques.

Joves de 14 a 17 anys (2n , 3r,4 d’ESO i Batxillerat)
Dimecres, 17.30 – 19.30 h
55,18 € al mes

Normativa

CALENDARI
El curs escolar és d’octubre a juny i l’alumne/a, en inscriure-s’hi, té el compromís de cursar-lo complet. Les classes que coincideixen en dia festiu, no es recuperen. Només són recuperables les classes anul•lades per causa del professor o del propi Centre. L’escola no celebra cap dels anomenats “ponts” festius, llevat de comptades ocasions.

INSCRIPCIONS/PREINSCRIPCIONS
Per a poder cursar els estudis de l’Escola Tísner cal fer una inscripció durant el mes de setembre. Per a continuar cursant els estudis a l’Escola en propers cursos l’alumnat haurà de fer efectiva la preinscripció que tindrà lloc a principis de setembre. Malgrat tot, les classes on no hi hagi el nombre d’alumnes suficient, no s’impartiran per baixa rendibilitat.
Un cop que s’obrin les inscripcions per a la resta d’usuaris, el centre té dret a disposar de les places que no s’hagin ocupat. No s’acceptaran noves inscripcions al grup de Debutants i Teloners/es a partir del mes d’abril.
La normativa d’inscripcions serà la mateixa que s’aplica a la resta de cursos i tallers del centre cívic.

Inscripcions obertes fins exhaurir places.

PAGAMENT
Els pagaments s’hauran de fer efectius, mitjançant domiciliació bancària, entre els dies 1 i 5 de cada mes. El cost dels cursos estan calculats en funció del nombre d’hores acadèmiques totals, fraccionats en 9 pagaments d’octubre a juny.
En el cas de rebuts girats per impagament, la despesa de la gestió anirà a càrrec de l’usuari.

BAIXA
En el cas de baixa, cal que es notifiqui al centre per escrit. Per tal que tingui validesa, s’haurà de tramitar amb antelació, abans del dia 20 de cada mes previ a ser efectives. Sota cap concepte, s’efectuaran canvis després d’aquesta data.
L’Escola Petit Tísner admet dos tipus de baixesla baixa temporal, per causes molt justificades: malaltia, lesions, hospitalitzacions… on l’alumne conservarà els privilegis de plaça per poder-se reincorporar. En canvi, si l’estudiant es dóna de baixa de forma definitiva abans de completar la totalitat del curs, perd l’opció de plaça.

L’Escola es reserva el dret d’admissió.

POLÍTICA DE PREVENCIÓ A LA INFÀNCIA

D’acord amb la política de protecció a la infància del centre, cal que els i les menors sempre estiguin acompanyats d’una persona adulta  quan entren al centre; i abans i després de l’activitat o servei al que assisteixen; cal també que l’adult els/les acompanyin fins la sala on es realitza. I també als lavabos si s’escau. Les mares, pares o tutors legals d’infants majors de 10 anys que arriben i marxen sols amb prèvia autorització de les famílies, hauran d’informar-los d’aquestes mesures de prevenció 

D’acord amb la política de protecció a la infància del centre, en el moment que comença l’activitat les professionals es faran càrrec del bon ús d’aquests espais comuns (vestíbuls i lavabos); es garanteix  supervisió i vigilància. Els/les menors no estaran sols/es en cap moment, es faran torns per fer ús dels lavabos en funció de l’edat (abans de començar l’activitat i si cal també es farà mitja part). Durant la pandèmia aquests serveis tindran assignat un lavabo exclusiu/ no compartit.