Inscripcions i normativa

HORARIS I PREUS

 

• Petits/es artistes A de 4 a 6 anys
Dilluns, 17.30-18.30 h
26.40 € al mes

• Petits/es artistes B de 6 a 9 anys (1er, 2n i 3er)
Dijous, 17:30-18:30 h
26.40 € al mes

• Teloners/es A i B de 9 a 12 anys (4rt, 5è i 6è)
Dimarts, 17.15-18.50 h
40,15 € al mes

• Debutants A de 12 a 14 anys 1r 2n i 3r eso 
Dimecres, 17.30 - 19.30 h
53,50 € al mes

• Debutants B de 14 a 17 anys 4t ESO i Batxillerat 
Dijous, 17.30 - 19.30 h
53,50 € al mes

 

Inici del curs: setmana del 5 d’octubre

Renovacions curs 2021-2022 de l'1 al 30 de juny

Inscripcions obertes fins exhaurir places

MESURES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES DE L'ESCOLA

El centre seguirà les mesures de prevenció i seguretat que en cada moment s’estableixin.

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre podrà adaptar aquesta activitat per a que es pugui realitzar en format virtual,   i es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions i l’horari . Aquesta variació no suposarà que l’activitat es consideri cancel·lada o suspesa.

SORTIDES A TEATRES DE LA CIUTAT (POSPOSADES)

Arran de les mesures restrictives que s'estan aplicant per contenir el brot pandèmic les sortides es posposen fins a nou avís.

Els grups de petits/es artistes tindran la possibilitat de veure dos espectacles de teatre i dansa a l'Espai Escènic Tísner (en el mateix centre).
Els grups de teloners/es i debutants realitzaran dues sortides a teatres de la ciutat de gènere teatral i dansa.

Aquestes sortides estan incloses dins de la quota mensual


També s'ofereixen als grups de Teloners/es i Debutants càpsules formatives com una manera d’entrar en contacte amb altres llenguatges artístics, com: CANT/ TITELLES/ OBJECTES/MÀSCARA/DRAMATÚRGIA/DIRECCIÓ.

NORMATIVA

CALENDARI
El curs escolar és d’octubre a juny i l’alumne/a, en inscriure-s’hi, té el compromís de cursar-lo complet. Les classes que coincideixen en dia festiu, no es recuperen. Només són recuperables les classes anul•lades per causa del professor o del propi Centre. L’escola no celebra cap dels anomenats “ponts” festius, llevat de comptades ocasions.

INSCRIPCIONS/PREINSCRIPCIONS
Per a poder cursar els estudis de l’Escola Tísner cal fer una inscripció durant el mes de setembre. Per a continuar cursant els estudis a l’Escola en propers cursos l’alumnat haurà de fer efectiva la preinscripció que tindrà lloc a principis de setembre. Malgrat tot, les classes on no hi hagi el nombre d’alumnes suficient, no s’impartiran per baixa rendibilitat.
Un cop que s’obrin les inscripcions per a la resta d’usuaris, el centre té dret a disposar de les places que no s’hagin ocupat. No s’acceptaran noves inscripcions al grup de Debutants i Teloners/es a partir del mes d'abril.
La normativa d’inscripcions serà la mateixa que s’aplica a la resta de cursos i tallers del centre cívic.

Inscripcions obertes fins exhaurir places.

PAGAMENT
Els pagaments s’hauran de fer efectius, mitjançant domiciliació bancària, entre els dies 1 i 5 de cada mes. El cost dels cursos estan calculats en funció del nombre d’hores acadèmiques totals, fraccionats en 9 pagaments d’octubre a juny.
En el cas de rebuts girats per impagament, la despesa de la gestió anirà a càrrec de l’usuari.

BAIXA
En el cas de baixa, cal que es notifiqui al centre per escrit. Per tal que tingui validesa, s’haurà de tramitar amb antelació, abans del dia 20 de cada mes previ a ser efectives. Sota cap concepte, s’efectuaran canvis després d’aquesta data.
L’Escola Petit Tísner admet dos tipus de baixes: la baixa temporal, per causes molt justificades: malaltia, lesions, hospitalitzacions… on l’alumne conservarà els privilegis de plaça per poder-se reincorporar. En canvi, si l’estudiant es dóna de baixa de forma definitiva abans de completar la totalitat del curs, perd l’opció de plaça.

L’Escola es reserva el dret d’admissió.