Mesures de prevenció cessió d’espais

Espais

Les persones o entitats que fan ús de les sales es comprometen a llegir i complir aquestes normatives d’ús de sales:

  • En cas de presentar alguna simptomatologia relacionada amb la Covid-19, si us plau, no us desplaceu al centre.
  • Cal respectar en tot moment, dins i fora de l’aula, la distància de seguretat marcada per les autoritats sanitàries.
  • Un cop al centre us haureu de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic amb els dispensadors que trobareu a l’entrada. L’hora d’arribada al centre haurà de ser a l’inici de l’horari acordat amb la coordinadora o personal de recepció, no abans.
  • És imprescindible l’ús de mascareta en tots els espais comuns del centre en tot moment, només es podrà treure en el moment en què s’estigui situat/ada dins la sala per començar l’assaig. En cas que alguna persona la vulgui portar en tot moment, pot fer-ho.
  • Heu de seguir les fletxes de sentit únic per accedir a l’aula.
  • Recomanem fer servir l’ascensor només en cas de mobilitat reduïda. El podrà fer servir només una sola persona per trajecte.
  • En el cas que l’artista o companyia faci servir matalassos o algun altre material l’haurà de portar i tornar-se’l a endur en acabar l’assaig. És important que es tingui present que no es pot compartir cap material, ni fer servir els matalassos del centre.
  • En el cas de les sales amb terra de parquet no es pot entrar amb el calçat de carrer, hi ha un lloc específic dins de la sala per deixar-les.
  • És important deixar sempre les finestres obertes de les sales en acabar l’assaig.
  • Quan s’acaba la sessió, es demana de sortir del centre com més aviat millor per evitar aglomeracions.

Normativa COVID-19 d’ús de l’Espai Escènic Tísner

Les companyies que facin servir l’Espai Escènic Tísner s’han de comprometre a complir totes les mesures de seguretat anteriorment esmentades.
En el cas de fer servir l’Espai Escènic Tísner per a un espectacle, la companyia que ho organitza ha de guardar un registre amb totes les persones assistents a l’espectacle, on constin el nom, el cognom i el número de telèfon de tothom.
Tanmateix s’encarregaran de la disposició dels seients, i podran agrupar el públic per nuclis familiars.
La companyia s’ha de comprometre amb la ventilació del teatre una vegada finalitzi l’assaig de la següent manera:
Obrir la porta d’emergència ( situada a la planta -1), obrir les dues portes de la platea (entrada des de camerinos, entrada des del passadís sales 3 i 1.
Obrir també les portes d’emergència de l’escenari (2) que donen a l’exterior i la porta del passadís general. S’ha d’esperar uns 10/15 minuts que ventili tot i a continuació tancar les portes d’emergència. La resta poden quedar obertes (platea i accessos a l’escenari).
El primer dia d’assaig la coordinadora del centre acompanyarà a la companyia o artista per ensenyar l’espai.
IMPORTANT, durant el temps de ventilació, algun membre de la companyia s’encarregarà d’estar a la vora de la porta d’emergència del costat de les escales, per evitar l’entrada de persones externes al Centre Cívic i a la seva activitat.

Articles relacionats

Programació pedagògica
Artepoli 2021