En motiu del Dia de la Terra 2020

Què podem fer protegir la biodiversitat i frenar el canvi climàtic?

Quan es tracta de respondre davant la crisi climàtica necessitem que cadascú faci el que pugui, tan si és molt com si és menys, de vegades o sempre, cada dia o de tant en tant. Tot el que fem importa, totes podem treballar en les solucions que necessitem, ja sigui a nivell casolà, de comunitat o nacional.

  • A casa: Hi ha molts hàbits que podem tenir a casa i que donen una resposta efectiva davant el canvi climàtic. Us deixem algunes idees aquí.
  • Comunitat: A nivell de barri, hi ha iniciatives per respondre al canvi climàtic. Sobre emissions C02, horts urbans, etc. A l’Aula ambiental de La Sagrada Família podem trobar informació i recursos sobre iniciatives d’economia circular, entre d’altres. També podem estar al corrent del que passa a nivell ciutat a través de l’Ajuntament de Barcelona.
  • A nivell nacional: Hi ha moltes iniciatives estatals sobre fauna, flora, emissions, forestals, etc. La confederació ecologistasenacción.org “realitza campanyes de sensibilització, denúncies públiques o legals contra aquelles actuacions que malmeten el mediambient, i, alhora, elabora alternatives concretes i viables en cada àmbit en el que desenvolupa la seva activitat”.
  • A nivell internacional: Hi ha reaccions internacionals o respostes individuals a solucions internacionals en relació a la crisi climàtica? Podem fer moltes coses, quantes més opcions tinguem, més diversa i resilient serà la nostra resposta col·lectiva.

Un consell d’Aula Ambiental per cuidar els ocells des de casa

També adjuntem el MANIFEST D’ACCIÓ GLOBAL PEL CLIMA