TARIFES

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Descomptes cessió espais:

  • Per a cessions de mitja jornada (5 h) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d’hores.
  • Per a cessions d’una jornada completa, s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d’hores

Descomptes cessió per activitats de suport a la creació:

  • S’aplicarà un 25 % de descompte sobre les sessions de més de 5 h.
  • S’aplicarà un 25 % de descompte a partir de 5 sessions.

PERSONAL EXTRA

DIÜRN: 21,01 € /hora (de dilluns a divendres previ a l’obertura del centre)
NOCTURN i cap setmana: 24.97 €/hora

TÈCNIC DE SO I LLUMS

PERSONAL ESPECIALISTA DIÜRN: 40.84 €/ hora
PERSONAL ESPECIALISTA NOCTURN i cap setmana: 47.85 €/ hora

LLOGUER PIANO: 122,53 €
LLOGUER PIANO PER A ESCOLES: 60.68€

Tarifes amb IVA inclòs

Menú