Sales petites (4)

Superfície: de 25 a 35 m2 Material: Taules, cadires, pissarra, projector, pantalla, TV, DVD. Sala de reunions disposa de connexió a internet.

Sales mitjanes (4)

Sales mitjanes (4) Superfície: de 65 a 100 m2 Característiques: Terra de parquet i miralls. Material: equip música, taules, cadires, armaris, pissarra, projector, pantalla, DVD. La sales 1 i 5 disposen de connexió a internet.

Teatre

Superfície: 275 m2 Aforament: 42px (156 pax sense restriccions). Característiques: Escenari 6 m x 5,25 m x 3 m d’alçada. Magatzem. Platea: 75 cadires fixes, 80 cadires mòbils, 2 camerinos amb dutxes i lavabos. Material: […]