Preus i tarifes de les cessions d’espai

* Preus amb IVA inclòs

ALTRES OPCIONS DE LLOGUER DE SALES D’ASSAIG

Podeu adreçar-vos a nosaltres per a fer qualsevol proposta i valorarem quin tipus de col·laboració podem tenir.

Aquelles companyies i artistes que no puguin accedir al Laboratori TÍSNER i necessitin recursos com ara la cessió d’espais i presentació d’espectacles hi ha altres possibilitats:

Els artistes i companyies disposen d’una tarifa especial de cessió d’espai d’assaig: