SOMRIURES I OMBRES del 27/06 al 29/07

SOMRIURES I OMBRES
Antoine Passerat
Del 27 de juny al 29 de juliol
Fotografia

A OAFRICA creiem que la pobresa no és un factor per separar les famílies i que cada nen i nena té dret a créixer en una família segura i permanent. En aquest sentit, la tasca d’OAFRICA a Ghana rau en treballar vers l’enfortiment dels infants amb l’objectiu que es converteixin en membres productius en les seves comunitats, així com el suport a les famílies a través de programes de formació, informació i acompanyament. Per tant, els nens i nenes que viuen en orfenats han de ser reintegrats en una família, bé sigui biològica o d’acollida.

L’exposició de fotografia d’Antoine Passerat, sobre les causes i els efectes de la pobresa en la població infantil, mostra el treball que està realitzant OAFRICA per defensar els drets dels infants. L’exposició forma part del programa de sensibilització d’OAFRICA que té com a objectiu sensibilitzar a la població sobre la necessitat de treballar vers la reubicació dels nens i nens amb les seves famílies en zones més vulnerables i en situació d’extrema pobresa