La Troiana 1ª Mostra de teatre voluntariós del barri de Sant Antoni

Mostra de teatre del barri de Sant Antoni on tots aquells col·lectius que es relacionen amb el món de les Arts Escèniques podran exhibir un espectacle propi i tenir la possibilitat d’explicar-se i compartir experiències amb el públic, ja sigui per reflexionar al voltant de l’espectacle  o bé sobre la pràctica teatral que desenvolupa el col·lectiu. Hi té cabuda tot tipus de teatre, des de l’aficionat al professional, des de l’escolar al realitzat per veterans, des del més tradicional al més experimental, des del que s’ubica al teatre fins al que surt al carrer. + info