FILLS D’EN PURETS del 23/10 al 08/12

FILLS D’EN PURETS
Del 23 d’octubre al fins el 8 de desembre
Autor: Jordi Fu (slow photo)
Fotografia digital

L’autor s’imagina una multitud pacífica de persones, que per raons econòmiques, per sentit d’alliberament personal, o per raó d’un “no-sé-què” inexplicable, l’ús de la bicicleta es converteix en necessitat vital, i per tant, en una opció de vida que abasta més enllà del simple passeig en bicicleta.