Tarifes

TARIFES

DESCOMPTES CESSIÓ D’ESPAIS
- Per a cessions de mitja jornada (5 hores) s’aplicarà un descompte del 15% del preu/hora sobre el total d’hores.
- Per a cessions de jornada completa s’aplicarà un 25% de descompte del preu/hora sobre el total d’hores.

DESCOMPTES CESSIÓ PER ACTIVITATS DE SUPORT A LA CREACIÓ
- S’aplicarà un 25 % de descompte sobre les sessions de més de 5 h.
- S’aplicarà un 25 % de descompte a partir de 5 sessions.

PERSONAL EXTRA
Personal suport sala diürn: 20,19 €/h (de dilluns a divendres previ a l’obertura del centre)
Nocturn i cap de setmana: 24,01€/h

TÈCNIC DE SO I LLUMS
Personal especialista diürn: 39,28 €/h
Personal especialista nocturn i cap de setmana: 46 €/h

LLOGUER DEL PIANO
General: 117,82 €
Per a escoles: 58,35 €

Tarifes amb IVA inclòs